Feedback / Suggestions

Government Orders & Notifications

 

ಕಡತದ ವಿಧ ವಿಷಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Circular

Submittion of Assets and Liabilities list pertaining to Group-A officers-reg

No: WRD 04 ALS 2024(E), Bengaluru Dt:15.04.2024 View
Government Order  

Appointment of Chairman and Members to VJNL’s Estimate Review Committee (within Rs. 5.00 crore limit) Part-4-reg

No:WRD141 KBN 2023 (Part-4), Bengaluru Dt: 15.03.2024     View
Government Order  

Appointment of Chairman and Members to KNNL’s Estimate Review Committee (within Rs. 5.00 crore limit) Part-3-reg

No:WRD141 KBN 2023 (Part-3), Bengaluru Dt: 15.03.2024     View 
Government Order  

Appointment of Chairman and Members to CNNL’s Estimate Review Committee (within Rs. 5.00 crore limit) Part-2-reg

No:WRD141 KBN 2023 (Part-2), Bengaluru Dt: 15.03.2024     View 
Government Order 

Appointment of Chairman and Members to KBJNL’s Estimate Review Committee (within Rs. 5.00 crore limit) Part-1-reg

No:WRD141 KBN 2023 (Part-1), Bengaluru Dt: 15.03.2024    View
Government Order

Renewal of permission to M/s N.S.L Sugars Limited, Koppa, Madduru taluk, Mandya to draw water from Shimsha river.

No:WRD 71 MMK 2023, Bengaluru Dt: 15.03.2024

 View
Government Order

Renewal of permission to M/s Bannari Aman Sugars Limited, Bengaluru to draw water from Kabini river.

No:WRD 46 MMK 2022, Bengaluru Dt: 05.03.2024 View
Government Order

Amendment to the Karnataka Irrigation Rules, 1965.

 No: WRD 309 KBN 2023 Dt:12.02.2024 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅವಲಂಬಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೂತನ ʼಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆʼಯನ್ನು (THE KARNATAKA AROGYA SANJEEVINI SCHEME-KASS) ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯನೀತಿ (POLICY FRAMEWORK) ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ  16  ಎಸ್‌ ಎಂ ಆರ್  2020 (ಭಾ-5)  ದಿ:09.03.2023. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಮೇಕೆದಾಟು ಸಮತೋಲನ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 152  ಎಸ್‌ ಎ ಎಸ್‌  2023 (ಈ ಕಛೇರಿ), ಬೆಂಗಳೂರು,  ದಿ:18.11.2023. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ (TECHNICAL SUB COMMITTEE-TSC)  ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ (ESTIMATE REVIEW COMMITTEE-ERC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 141  ಕೆಬಿಎನ್‌ 2023 (ಭಾಗ-2), ಬೆಂಗಳೂರು  ದಿ:21-10-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

" ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಚೇರಿ ,ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ,ಬೆಂಗಳೂರು" ಎಂಬ ಬದಲಾಗಿ " ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌/ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಚೇರಿ ,ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು" ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 277  ಎಸ್‌ ಎ ಎಸ್2021‌ (ಇ)   ದಿ:15-06-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

" ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಚೇರಿ ,ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ,ಬೆಂಗಳೂರು" ಎಂಬ ಬದಲಾಗಿ " ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಕಚೇರಿ ,ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ,ಬೆಂಗಳೂರು" ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿರುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 277  ಎಸ್‌ ಎ ಎಸ್2021‌ (ಇ)   ದಿ:14-02-2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ,ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜ.ಸಂ.ಇ 384 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2022 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05/01/2023 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ 

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಜ.ಸಂ.ಇ 27 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22/12/2022  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ  ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ/ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಗಿ. ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಮಿತಿ ಪುನರ್‌ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 30 ವಿ ಬ್ಯಾ ಇ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು,  ದಿನಾಂಕ:19-11-2022

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಕಾಗವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 23 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.229.40 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸಂಇ 11 ಹಿಅಯೋ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 04.11.2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ನಿಗಮ/ನಿಯಮಿತಗಳ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಶ್ರೀ. ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ  ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಭೀಮರಾಯನಗುಡಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 246 ಸೇಇಸಿ 2022 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.10.2022

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಕಾಮಾಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು(Tender Premium) ಅನ್ನು ಶೇ 5.ಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಸುತ್ತೊಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸಂಇ 181 ಎಂ ಬಿ ಐ 2022 (ಇ) ದಿನಾಂಕ 10.06.2022  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ  ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವಾವಧಿಗೆ ಉಪಧನ (ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸಂಇ 68 ಪಿ ಡ್ಲೂ ಸಿ 2022 ದಿನಾಂಕ 22.09.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿ-1 ಹಾಗು ಸಮಿತಿ-2 ಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ.ಎನ್.ಎಲ್‌), ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ, ಇವರನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 72 ಎಸ್‌ ಎ ಎಸ್‌ 2022 ದಿನಾಂಕ 14.09.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 173 ಎಸ್‌ಎಎಸ್ 2021,ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:09.09.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ವೃಂದದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ (Sparrow ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ) ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 27 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 , ದಿನಾಂಕ:04.07.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರನ್ನು ಅವರ ಮಾತೃ ಇಲಾಖೆಯಾದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 128 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2022  ದಿನಾಂಕ:20.05.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿನ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ವೃಂದದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ (Sparrow ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ) ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 27 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 , ದಿನಾಂಕ:16.05.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ DSO ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ E No.WRD 10 DSP 2017(P-3) Dated:04-04-2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸರ್ಕಾರದ “ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ:01.04.2022  ಸಂ: ಇ-ಜಸಂಇ 75 ಸೇಅವಿ 2022 ದಿ: 01-04-2022  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಅಧಿಸೂಚನೆ  NOTIFICATION REGARDING SPONSORED SEATS FOR MTech PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING WITH WATER RESOURCES ENGINEERING AS MAJOR AT IISc, BENGALURU DATED:18.03.2022  ಸಂ: ಜಸಂಇ 95 ಸೇಇಸಿ 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 21-03-2022.  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಸ್ಥೆ(Dam SafetyOrganization) ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 10 ಅಭಯೋ 2017(ಭಾ-3), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.01.2022 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ನಂ.02 ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್ ಸರ್ವೆ ಉಪವಿಭಾಗ, ಕೃಭಾಜನಿನಿ ,ಬೀಳಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಬೀಳಗಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 265 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2021 (ಇ), ದಿನಾಂಕ:08.10.2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ (ದಿ:31-12-2020 ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತೆ) ಸಂ: ಜಸಂಅಸಂ/ಇಎಸ್ ವಿ/1/ಪ್ರದಸ/ತಾ.ಜೇ.ಪ/2021-22 ದಿ:13-12-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಸಂಅಸಂ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂ: ಜಸಂಇ 242 ಸೇಇಸಿ 2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-08-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ  ನಿಯಮ 32 ರಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯಮ 42 ಬಿ(1) ರಡಿ ಸ್ಥಾನಪನ್ನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂ:ಜಸಅ/21/ಇಎಸ್ಆರ್/2020 ದಿ: 15-12-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಲು ನೀಡುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂ:ಜಸಂಇ 146 ಸೇಅವಿ 2021 ದಿ: 26-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
OFFICE MEMORANDUM  NOMINATION OF NODAL OFFICER TO FUNCTION AS CHIEF DATA OFFICER FOR THE WATER RESOURCES DEPARTMENT AS PER NATIONAL DATA SHARING AND ACCESSIBILITY POLICY(NDSAP) WRD 147 SEAV 2021 DTD 24-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ  2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರುಗಳ ಸೇವಾ ವಹಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸೇವಾ ವಹಿ (ESR) ಮೂಲಕವೇ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಂ: ಜಸಂಇ/141/ಸೇಅವಿ/ 2021 ದಿ: 10-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ   ಗಣ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು  ಸಂ: ಜಸಂಇ/143/ಸೇಅವಿ/ 2021 (ಇ) ದಿ: 10-11-2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ , ನಂ.1, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಉಪವಿಭಾಗ , ನಾಗವಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಕಿಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂ: ಜಸಂಇ 72 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 (ಇ), ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 18-06-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂ: ಜಸಂಇ 178 ಸೇಇಸಿ 2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 23-09-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (DAM SAFETY REVIEW PANEL) ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂ: ಜಸಂಇ 07 ಅಭಯೋ 2021, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:12-08-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ (ಡ್ರಿಪ್) ಹಂತ-2 ಮತ್ತು ಹಂತ-3 ರ ರೂ.1500.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂ: ಜಸಂಇ 15 ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:06-07-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಗಳ ಹಾಗು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಅ/ಇಎಸ್ಎ/01/ಹೈ.ಕ/ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ/2020-21 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 27-10-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ  ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವಾಹನದ ಮೊಹರ್ ಬಂದ್ ಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಮಾವಿಹಾ/ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ-3/ವಾಹನ ಹರಾಜು/2021-22/431 05-08-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-04-2021 ರಿಂದ 31-03-2022 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ/90/ ಎಸ್ಎಎಸ್/2021 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 19-07-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಸಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲಾಖಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ/83/ಪಿಡ್ಲೂಸಿ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-03-2021. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ 2009 ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ (ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಅ/ಇಎಸ್ಒ/38/ಕಿ.ಇಂ/ಜೇ.ಪ/2020-2021/ ದಿನಾಂಕ:21-12-2020. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ - ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಿವಿಲ್/ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್)ಗಳ ದಿನಾಂಕ: 30.06.2016 ರಿಂದ 31.12.2019 ರ ಅವಧಿಗೆ ದಿನಾಂಕ : 01.01.2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂ: ಜಸಂಇ/104/ಸೇಸಕಿ/2016 ದಿ: 07.10.2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಸಕಾಲ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೊಂಡ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 30 ಸ್ವೀಮರ 2019 , ದಿನಾಂಕ:03/08/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಟೆಂಡರ್ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಎ.ಸಿ.‍‍‍ಐ.ಡ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್.ಎಂ ಕಛೇರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ("SUPPLY OF MANPOWER PERSONNEL OF DIFFERENT CATEGORY TO ACIWRM,BENGALURU") K/W-4 ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಏಜೆನ್ಸಿದಾರರು/ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ (ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ) ಸಂಖ್ಯೆ:ACIWRM/CE/MP/2020-21/01, ದಿನಾಂಕ:28/07/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ   2009 ಮತ್ತು 2015ರಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳ (ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್) ವೃಂದದ (ಕರಡು) ಸೇವಾ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಇಎಸ್ಒ/38/ಕಿ.ಇಂ/ಜೇ.ಪ/2020-2021/ ದಿನಾಂಕ:02-06-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್-ಎ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಜ.ಸಂ.ಇ 27 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 (ಇ) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07/05/2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಡವಳಿಗಳು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಗ್ರೂಪ್ - ಡಿ ನೌಕರ ಇವರ ಅನಧಿಕೃತ ಧೀರ್ಘಾವಧಿ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃಧ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಬೆಂಗಳೂರು,  ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಅ/ಇ ಎಸ್ ಡಿ/ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ/2019-2020/ದಿನಾಂಕ:17.03.2020. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ   ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂ:2368;2011 ಹಾಗು ರಿವ್ಯೂ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂ:ಎಂ:ಎ 1151/2018 ರಲ್ಲಿ ದಿ:10.05.2019 ರಂದು ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ THE KARNATAKA EXTENSION OF CONSTITUTION SENIORITY TO GOVERNMENT SERVANTS PROMOTED ON THE BASIS OF RESERVATION (TO THE POSTS IN THE CIVIL SERVICES OF THE STATE) ACT 2017 ರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಬಿಎಸ್ ;18;ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ :ಅಧೀಕ್ಷರು :ಅಂ.ಜೇ.ಪ:2019-20 ದಿನಾಂಕ:17.09.2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನಾ ನಂ. 04, ಹಾವೇರಿ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 180 ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ 2019 (ಇ), ದಿನಾಂಕ 27-02-2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ/ನೇಮಕವಾಗುವ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಡ್ದಾಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂ:ಜಸಂಇ 2 ಸೇಸಕಿ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:04.02.2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಕಾಲದ ಕುರಿತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಆಸುಇ 21 ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:27.01.2020. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಲ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ (TECHNICAL SUB COMMITTEE) ಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂ:ಜಸಂಇ 124 ಕೆಬಿಎನ್ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿ:23.01.2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ  2020-2021 ನೇ ಸಾಲಿನ ವೇತನಗಳ ಅಂದಾಜು ಕುರಿತು ಸಂ: ಆಇ 06 ಬಿಪಿಇ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿ:03.01.2020 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  2020 ನೇ ಸಾಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿ ನಗದೀಕರಣ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿಯತಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂ:ಆಇ 4(ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿ:13.12.2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕದ ನಿರ್ಧರಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 05 (ಇ)/ಸೇನಿಸೇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 25.11.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
OFFICIAL MEMORANDUM OFFICIAL MEMORANDUM FOR REVISION OF MAXIMUM QUALIFYING SERVICE FOR PURPOSE OF EARNING FULL PENSION - CLARIFICATION REGARDING  LTR NO. FD 2 SRS 2019, BANGALORE, DATED 04.05.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 2009 ಹಾಗೂ ತದನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಇಂ/ಕಿಇಂ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮತ/ ಇಚ್ಛಾಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸಂಇ 06 ಸೇಎಸು 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 05.12.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕಾಲುವೆ, ಕೆರೆ, ಜಲಾಶಯ, ಅಣೆಕಟ್ಟು, ಬಾಂದಾರ, ಕುಂಟೆ, ಮಡಗು ಹಾಗು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ :ಜ.ಸಂಇ 272 ಕೆಬಿಎನ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 29.11.2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ  ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ/ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮತ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ :RNI NO. KARBIL/2001/47147 ದಿನಾಂಕ 27.11.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ :RNI NO. KARBIL/2001/47147 ದಿನಾಂಕ 27.11.2019 (ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಜಸಂಇ/06/ಸೇಎಸು/2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 27.11.2019)   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
CIRCULAR LAUNCH OF PUBLIC PORTAL FOR GAZETTED ENTITLEMENT  NO.FD/09/BPA/2019 (129509) ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇ-ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (E-PERFORMANCE REPORTING SYSTEM)ನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ   ಸಂ.ಸಿಆಸು/ಇ/05/ತಎಇ/2019 ದಿನಾಂಕ:05.11.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವಿಕಲ/ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರಿಗೆ "ಶಿಶುಪಾಲನಾ ರಜೆ" ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಇರುವ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ:3 (ಇ):ಸೇನಿಸೇ:2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.10.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ:48:ಎಸ್ಎಂಆರ್:2018 (ಭಾ), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.09.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ನಿಂದ ನಿರ್ಗಮನವಾದ EXIT ನಿವೃತ್ತ ಹೊಂದಿದ ನೌಕರರ ಸಂಬಂಧದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮೂಲಕವೇ ಕ್ಲೈಮುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ:34:ಟಿಎಆರ್:2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.10.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ  ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಸೂಚನೆಗಳು  ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ:75:ಸೇಇವಿ:2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.04.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2019ರ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿತೆ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ರಾಚುಆ:193:ಇಯುಬಿ:2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 20.10.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಲಾಲಪೂರ (ಹಳೇ ದಿಗ್ಗೇವಾಡಿ) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ರಿಡ್ರ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.2792.92 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 39 ಎನ್ಐಎನ್ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 17.10.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ (ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.) ಸರ್ಕಾರದ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.10 ರಿಂದ ಶೇ. 14 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 37 ಪಿಇಎನ್ 2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 31.08.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ 1500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.108.00 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 21 ಎಂಎಂಎಂ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 09.10.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.348/7 ರಲ್ಲಿ 4.00 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿಗಮದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನನ್ನು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 12 ಎಂಎಂಜಿ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 03.10.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ  ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ/ಸಂದರ್ಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು,  ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 14 ಸೇನೌವ 2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 19.09.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕೂ ನಿಗಮಗಳ T.S.C., TR.S.C., E.R.C. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದಶಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 124 ಕೆಬಿಎನ್ 2018,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 07.09.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 2 (ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 06.08.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು   ಸಂ: ಆಇ 01 ಟಿಟಿಸಿ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ : 24.07.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು,1958ರ ಅನುಬಂಧ-ಬಿ ರಲ್ಲಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ "ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1 (ಇ) ಸೇನಿಸೇ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ : 16.07.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ರಾಜ್ಯ ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 05 ಎಂಬಿಐ 2019 ದಿನಾಂಕ : 31.08.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೌಕೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.73.71 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 06 ಎಂಎಂಎಂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಕಾಲ ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸಂ: ಸಿಆಸುಇ: 424: ನಾಸೇಖಾ: 2018,ದಿನಾಂಕ:13.08.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮೆ: ಗೋದಾವರಿ ಬಯೋರಿಫೈನರೀಸ್ (ಲಿ), ಸಮೀರವಾಡಿ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇವರಿಗೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 17 ಎನ್ಐಎನ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:20.07.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247(ಎ) ರನ್ವಯ ಪಿಂಚಣಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 2 ಸನತಿ 2018/ದಿನಾಂಕ:27.05.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  NOTIFICATION  NO:DPAR/146/SLC/2015, BENGALURU DATED 16.05.2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ  ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ನಿವೃತ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ.11 ಸೇಇವಿ 2019/ದಿನಾಂಕ:24.04.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ  ನಿಗಮ/ಮಂಡಳಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ:ಅಇ.136 INV 19/ದಿನಾಂಕ:21.05.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ವೆಚ್ಚದ ಕೈಪಿಡಿ ನಿಯಮಗಳು ನಿಯಮ-55-49(ಎ) ರಲ್ಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂ:ಆಇ:01 ಟಿಸಿಇ 2019,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಅ/01/ಆರ್ಇಸಿ/ವಾಚಾ/ನೇಮಕಾತಿ/2018-19/ದಿನಾಂಕ:05/07/2019. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಣ್ಣೆತೋರಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗೂರ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ -2 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು   ಸಂ: ಜಸಂಇ 06 ಎಂಎಂಜಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 30.05.2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  EMERGENCY ACTION PLAN REPORT OF BHADRA DAM   N0.CE/WRDO/SPMU/DRIP/BHADRA/2019-20/079:DATED:27-04-2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  TECHNICAL BID EVALUATION REPORT OF KRS HYDRO-MECHANICAL WORKS (PACKAGE-II)  VIDE LETTER N0.CE/WRDO/SPMU/DRIP/KRS/2019-20/71:DATED:24-04-2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  MODEL CODE OF CONDUCT- LOKASABHA GENERAL ELECTIONS 2019  ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಅ:ಇಎಸ್ಎನ್:ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ: 2018-19 ದಿನಾಂಕ:15-03-2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ  ಪತ್ರ  NATIONAL WATER AWARDS REG  ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ: 19: ಎಂಬಿಐ: 2018 (ಭಾಗ-1) ದಿನಾಂಕ: 14-01-2019 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಮುಂಗಡ/ ಹಿಂತೆಗೆತೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾಂತ್ಯ ರಜೆ ನಗಧೀಕರಣ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ:61 ಟಿಎಆರ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 29-12-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.573.28 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ/46/ಎನ್ಐಎನ್/2016,ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:06-12-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಧನ ಸಹಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯ CADWM ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಅನುದಾನ (INFRASTRUCTURE GRANT) ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ   ಸಂಖ್ಯೆ:ಜಸಂಇ 110 ಸಿಎಎಂ 2018, ದಿನಾಂಕ: 18.09.2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION DRAFT RULES FOR AMENDMENT OF KARNATAKA IRRIGATION (LEVY OF WATER RATES) RULES, 2002  VIDE  NO. WRD 272 KBN 2017(P-3) , BANGALORE DATED 18-09-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ನೈಜ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇ-ದೃಢೀಕರಣ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ-  ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 71 ಇಆಇ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13ನೇ ಜುಲೈ 2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ  ಸೇವಾ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಸೇರ್ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಆಸುಇ:ಆಸು (ಇ-ಆಡಳಿತ) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಆಸುಇ 77 ಇಆಇ 2018 ದಿನಾಂಕ:09-07-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಲ್ಕೂ ನಿಗಮಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು (INDEPENDENT DIRECTORS), ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ (TECHNICAL SUB COMMITTEE) ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರುಗಳನ್ನು, ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ (TENDER SCRUTINY COMMITTEE-TSC) ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ (ESTIMATE REVIEW COMMITTEE-ERC) ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 124 ಕೆಬಿಎನ್ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:02/08/2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ  ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 213 ಇಎನ್ ವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2018.ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ  ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 213 ಇಎನ್ ವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16-05-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅರಣ್ಯ ಜೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ   ಸಂಖ್ಯೆ: ಅಪಜೀ 213 ಇಎನ್ ವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಸುತೋಲೆ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾನುದಾನ ಬಳಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 157 ಸಿಎಎಂ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12-06-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 272 ಕೆಬಿಎನ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28-05-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇ-ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮೂಲಕ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಿಡ ಟೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 576 ವೆಚ್ಚ-12 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22-05-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO NABARD WORK UNDER  RIDF-XXIII G.O. NO. WRD 61 CAM 2018 , BANGALORE DATED 23-03-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO NABARD WORK UNDER RIDF-XXIII VIDE G.O. NO. WRD 60 CAM 2018 , BANGALORE DATED 23-03-2018 G.O. NO. WRD 60 CAM 2018 , BANGALORE DATED 23-03-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO NABARD WORK UNDER RIDF-XXIII   G.O. NO. WRD 59 CAM 2018 , BANGALORE DATED 23-03-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO NABARD WORK UNDER RIDF-XXIII  G.O. NO. WRD 58 CAM 2018 , BANGALORE DATED 23-03-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು 36,854 ಹೆ. ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಪೂರೈಸುವ ಸಸಾಲಟ್ಟಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 112 ವಿಬ್ಯಾಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13-03-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗಲಗಲಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ ಎತ್ತರಿಸುವ ರೂ.32.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 08 ಹಿಅಯೋ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07-03-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಉನ್ನತೀಕರಿಸುವ ರೂ.19.00ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 81 ಎಂಎಂಜಿ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07-03-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಹ ಅಭಿಯಂತರರುಗಳಿಗೆ 2017ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಜಿ. ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 25 ವಿಬ್ಯಾಇ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:28-02-2018. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order PROCEEDINGS OF FORMATION OF STATE LEVEL CORE GROUP ON BENCHMARKING OF IRRIGATION PROJECTS   G.O. NO. WRD 168 CAM 2017 , BANGALORE DATED 19-02-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪೋತೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚರಕಮಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಗಢಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ರೂ. 4.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ CAPITAL GRANTS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 182 ವಿಬ್ಯಾಇ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:29-01-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಗಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು,ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಲಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ/ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಯವಾಗಿ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಸಾಸಂಇ/ವಾಪ್ರವಿ/ಸಿ3/ಜಾ-ಬಿ/2017-18/4035-4135 ದಿ:30.11-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕೋಡಿ- ಸದಲಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಡಾಪೂರ,ವಡಗೋಲ,ನೇಜ ಹಾಗೂ ಕೋಥಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ 7 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 2 ಎನ್ಐಎನ್ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:17-01-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 12 ಗ್ರಮಾಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ 2568.42 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 0.471 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗೊಡಚಿನಮಲ್ಕಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.107.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 76 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08-01-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ಅಡಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು   ಸಂ: ಜಸಅ/ಇ ಎಸ್ ಸಿ /08/ಅಂ.ವಿ.ಅಧಿನಿಯಮ - 2016/2017-18 ದಿ 01-01-2018 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಘಟಪ್ರಭಾ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯಡಿ ಭಾದಿತವಾದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಲಹಳ್ಳಿ-ಹುನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಟ್ಟು 9164 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಕುಲಹಳ್ಳಿ-ಹುನ್ನೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.73.75 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 50 ಎನ್ಐಎನ್ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:21-12-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಗಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಹಾಗೂ E-PROCUREMENT PORTAL ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ : ಜಸಂಇ 60 ಕೆಬಿಎನ್ 2016 (ಭಾಗ-1) ದಿ: 04-12-2017. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಂಜಾ ಯೋಜನೆಯ ನಾಲೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ 482.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 57 ಎಂಎಂಜಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:18-11-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯ ಒಟ್ಟು 64 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.248.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 75 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:08-11-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರಕಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಾಯ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮರು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 196 ವಿಬ್ಯಾಇ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:16-09-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕೆಳದಂಡೆ ಮುಲ್ಲಾಮಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲದ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರೂ.117.00 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 15 ಎಂಎಂಜಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:12-09-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಕಾರಂಜಾ ಜಲಾಶಯದ ಒಳಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ 60. ಮತ್ತು 90. ರಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಹಾಲಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ 65.97 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ರೂ 60.88 ಕೋಟಿಗಳ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 38 ಎಂಎಂಜಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:07-09-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ 13.93ಹೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ತಿರುವಿಗೆ (DIVERSION OF 13.93HA. FOREST LAND) ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತಿರುವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಪಾಲನೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 93 ಎಂಎಂಜಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:30-08-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 102 ಸೇಇಸಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:10-08-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಮೆ: ಸತೀಶ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹುನಶ್ಯಾಳ ಪಿ.ಜಿ., ಗೋಕಾಕ್ ಇವರಿಗೆ 2007-08 ರಿಂದ 2016-17 ರವರೆಗೆ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕರಡು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು   ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 18 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:27-07-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ 0.198 ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ 17 ಕೆರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 22 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೇಜನೆಯ ರೂ.91.40 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು  ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 13 ಎನ್ಐಎನ್ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:26-07-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  Notification 

 

NEWS BULLETIN DATED 06-06-2017

Related to notification no. RD WRD 183 Sesaki 2013 (Part-1), Bengaluru, Dated 10-05-2017 { KARNATAKA WATER RESOURCES DEPARTMENT, Recruitment to the Cadre of Assistant Engineers and Junior Engineers (Special) Rules 2017 } has been forwarded to KARNATAKA PUBLIC SERVICE COMMISSION (KPSC) who is the selection authority.

Any further queries on the subject, please contact KPSC or Log on to their websitehttp://www.kpsc.kar.nic.in

 No. RD WRD 183 Sesaki 2013 (Part-1), Bengaluru, Dated 10-05-2017  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಎತ್ತಿನಹಳೆ ಸಮಗ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ದೊರಕಬಹುದಾದ ಪರ್ಯಯ ನೀರನ ಲಭ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಮರು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕುರಿತು.  ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 1 ವಿಬ್ಯಾಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16-05-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
GOVT LETTER ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ನಿಂದನಾ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:95-605/2017 ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಲೋಇ:157:ಸೇಸಕಿ:2016 ದಿನಾಂಕ:16-05-2017 --CONTEMPT APPLICATION NO.95-605/2017 SUBMITTED IN THE HONOURABLE SUPREME COURT AGAINST THE ORDER OF APPOINTMENT OF BACKLOG ASSISTANT ENGINEERS AS ADDITIONAL CHARGE OF ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEERS POST REG VIDE   NO. PWD:157:SESAKI:2016 DATED:16-05-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ  ಮೆ: ಅಮೃತ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಹಿರೇಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು,ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ವೈನರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದೂದ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ  ಸಂಖ್ಯೆ ಜಸಂಇ 05 ವಿದುಗ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11-05-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION KARNATAKA WATER RESOURCES DEPARTMENT, RECRUITMENT TO THE CADRE OF ASSISTANT ENGINEERS AND JUNIOR ENGINEERS (SPECIAL) RULES 2017  NO. RD WRD 183 SESAKI 2013 (PART-1), BENGALURU, DATED 10-05-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ, ಪುನರ್ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ, ಬೃಹತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮತ್ತು ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತರೆ ಕಛೇರಿಗಳಾದ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ, ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಮಲಪ್ರಭಾ ಯೋಜನೆ-3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಛೇರಿಗಳನ್ನು 2015-16 ಮತ್ತು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.   ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 87 ಸೇಎಸು 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26-04-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನೆತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ 19 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ರೂ.34.38 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 22 ಎನ್ಐಎನ್ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27-04-2017   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮೆ: ಎಕಾಸ್ ಎಸ್.ಇ.ಜಡ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ., ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಂಟಮೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ   ಸಂಖ್ಯೆ: ಜಸಂಇ 9 ಎನ್ಐಎನ್ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26-04-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO THE REVISED DPR OF TUBACHI BABLESHWARA LIS G.O. NO. WRD 115 VIBYAE 2016 DATED 21-02-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING ADMINISTRATIVE APPROVAL TO THE DPR OF BRIDGE CUM BARRAGE CONSTRUCTED ACROSS HIRANYAKESHI RIVER NEAR SULTANPURA VILLAGE BELAGAVI DIST.,HUKKERI TALUK,  G.O. NO. WRD 40 NIN 2014 DATED 25-02-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order EXTENSION OF TIME TO EXPERT COMMITTEE FORMED FOR SUBMITTING REPORT ON YETTINAHOLE COMPREHENSIVE DRINKING WATER SCHEME ALONG WITH TO STUDY ALTERNATIVE AVAILABILITY OF WATER THROUGH VARIOUS SOURCE FOR PROVIDING IRRIGATION TO DROUGHT PRONE AREAS OF CHIKKABALLAPURA AND KOLAR DIST. G.O. NO. WRD 01 VIBYAE 2016 DATED 07-02-2017 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING PERMISSION FOR USING WATER FROM MARKANDEYA RIVER TO M/S BELAGAUM SUGARS PVT. LTD. BELAGAVI DIST.   G.O. NO. WRD 35 VIBYAMA 2016 DATED 30-12-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order CORRIGENDUM DATED 07-01-2017  G.O. NO. WRD 35 VIBYAE 2016 DATED 20-08-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING PERMISSION FOR USAGE OF WATER BY M/S HARMUS DISTILLERIES PVT LTD FROM KRISHNA RIVER IN RAIBHAG TALUK BELAGAVI  G.O. NO. WRD 11 HIAYO 2016, BANGALORE, DATED 27-12-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order RENEWAL OF PERMISSION FOR USAGE OF WATER FROM GHATAPRABHA RIVER BY M/S J.K.SEM LTD   G.O. NO. WRD 52 NIN 2014, BANGALORE, DATED 27-12-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  SUBMISSION OF ASSET AND LIABILITY DETAILS OF ASSISTANT AND JUNIOR ENGINEERS IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT REGARDS VIDE CHIEF ENGINEER C&B (S) BANGALORE NO.CBS:175:AE:ASSET&LIABILITY:ESD:2008-09, DATED:06-09-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order SANCTIONING OF EDUCATION ALLOWANCE FOR AUTISM,CEREBRAL PALSY OR MENTAL RETARDATION CHILD OF STATE GOVERNMENT EMPLOYEE RECEIVING SPECIAL/GENERAL EDUCATION  G.O. NO. FD35 SRP 2016, BANGALORE 2016, DATED 20-10-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order RENEWAL OF PERMISSION FOR USAGE OF WATER BY M/S RITHVIK ENERGY GENERATION PVT LTD FROM PEROD 22-01-2012 TO 21-01-2017  G.O. NO. WRD 44 VIBYAE 2014, BANGALORE, DATED 15-11-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order RENEWAL OF PERMISSION FOR USAGE OF WATER BY M/S AMR POWER PVT LTD FROM PEROD 04-11-2010 TO 03-11-2015  G.O. NO. WRD 43 VIBYAE 2014, BANGALORE, DATED 15-11-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order TRANSFER OF SOME OF THE PROJECTS AND OFFICES FROM THE JURISDICTION OF KARNATAKA NEERAVARI NIGAM/GOVERNMENT TO THE ADMINISTRATION OF VISVESWARAIA JALA NIGAMA GO.NO. WRD 130 VIBYAE 2016 BANGALORE DATED 18-11-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTICE NOTICE TO ATTEND COUNSELLING FOR ASSISTANT ENGINEERS BACKLOG POSTS (PWD,WRD,RDPR DEPARTMENTS) NO:WRDO/25/ESM/AE/BACKLOG/RECRUIT/POSTING/2016 DATED 16-11-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  UKP 3RD NOTIFICATION FOR AES (MECHANICAL) VIDE NO. WRD 38 SESAKI 2015 DATED 28-10-2016 AND JES (CIVIL) NO. WRD 33 SESAKI 2015 DATED 28-10-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION UKP AES (CIVIL) 3RD NOTIFICATION VIDE NO. WRD 42 SESAKI 2015 DATED 27-10-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
CIRCULAR CIRCULAR PERTAINING TO GRATUITY ACT 1972 VIDE  NO. KAE 58 LWA 2016 DATED 13-10-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order CORRIGENDUM DATED 05-10-2016  G.O. NO. WRD 71 VIBYAE 2016 DATED 13-07-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TEMPORARY WORKING PLACE FOR REGISTERED VISVESVARAYA JALA NIGAM OFFICE  NO:WRD 35 VIBYAE 2016 (PART-2)DATED:05-10-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order FORMATION OF HIGH LEVEL COMMITTE TO GET THE FINAL APPROVAL (2ND STAGE) FOR DIVERSION OF 13.93 HA FOREST LAND NECESSARY FOR YETTINAHOLE COMPREHENSIVE DRINKING WATER SCHEME VIDE  G.O NO. WRD 93 VIBYAE 2016 BANGALORE, DATED 27-09-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order FORMATION OF COMMITTE FOR SUBMITTING REPORT ON YETTINAHOLE COMPREHNSIVE DRINKING WATER SCHEME ALONG WITH TO STUDY ALTENATIVE AVAILABILITY OF WATER THROUGH VARIOUS SOURCES FOR PROVIDING IRRIGATION TO DROUGHT PRONE AREAS OF CHIKKABALLAPURA AND KOLAR DISTRICTS G.O NO. WRD 71 VIBYAE 2016 BANGALORE, DATED 16-09-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ACCORDING PERMISSION FOR WATER USAGE TO PROPOSED 2.6MW-1.5 MW CAPACITY MUGALKHOD MINI HYDEL PROJECT ACROSS GHATAPRABHA L.B.C NEAR MUGALKHOD VILLAGE , RAIBAG TALUK, BELAGAVI DISTRICT TO M/S MUDA BAGILU POWER PVT. LTD. SHIVMOGGA  G.O NO. WRD 44 NIN 2014 BANGALORE, DATED 27-08-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order PAYMENT OF INTEREST FOR DELAYED PAYMENTS OF PENSION,GRATUITY,COMMUTATION OF PENSION AND LEAVE ENCASHMENT. G.O FD(V)37 PEN 2016 BANGALORE DATED: 25-08-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order FORMATION OF VISVESVARAYA JALA NIGAM REG  GO NO:WRD 35 VIBYAE 2016 DATED: 20-08-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  RENEWAL FOR THE PERMISSION ACCORDED FOR M/S SHIVASAKTI SUGARS LTD, SAVADATTI,RAIBHAG,BELAGAVI DISTRICT FOR LIFTING WATER FROM KRISHNA RIVER DATED:08-08-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM FIRST DIVISION ASSISTANTS (FDA) TRANSFER NO: WRD/20/ESR/FDA/TRANSFER/2016-17 DATED 15-07-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM SECOND DIVISION ASSISTANTS (SDA) TRANSFER MEMORANDUM  NO: WRD/ESH/SDA/TRANSFER/2016-17 DATED 15-07-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TYPISTS TRANSFER MEMORANDUM  NO: WRD/ESZ/TYPIST/TRANSFER/2016-17 DATED 15-07-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM GROUP-D TRANSFER MEMORANDUM  NO: WRD/30/ESS/D-GROUP/TRANSFER/2016-17 DATED 15-07-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM  JUNIOR ENGINEERS TRANSFER MEMORANDUM   NO: WRD/ESK/JE/TRANSFER/2016-17 DATED 11-07-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF ASSISTANT ENGINEERS  NO: WRD/ESM/AE/TRANSFER/2016-17 DATED 04-07-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF BASVESHWARA (KEMPAWADA) LIS  GO NO WRD 9 HI A YO 2013 BANGALORE DATED 22-06-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF BASVESHWARA (KEMPAWADA) LIS  GO NO WRD 9 HI A YO 2013 BANGALORE DATED 22-06-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION NOTIFICATION FOR RESERVATION IN RECURITMENT FOR HYDERABAD KARNATAKA AREA  NO: WRD 167 SEAVI 2013 DATED 20-05-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION UKP BATCH AES' (CIVIL) 2ND NOTIFICATION NO: WRD 42 SESAKI 2015 DATED 22-03-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  KBJNL SURRENDERED A.E.'S & J.E.'S REPOSTING LIST (CORRECTED) DATED 21-03-2016   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION UKP BATCH AES' (MECHANICAL) 2ND NOTIFICATION NO: WRD 38 SESAKI 2015 DATED 19-03-2016 AND JES' (CIVIL) 2ND NOTIFICATION  NO: WRD 33 SESAKI 2015 DATED 19-03-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  GUIDE LINES TO BE FOLLOWED REGARDING INITIATING DISCIPLINARY ACTION AND REGISTERING CRIMINAL SUIT AGAINST THE OFFICERS/OFFICIALS INVOLVED IN IRRIGATION PROJECTS AND WORKS IRREGULARITY CASES   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  SANCTIONING OF ALLOWANCE TO GOVERNMENT EMPLOYEES TOWARDS UPBRINGING OF THEIR PHYSICALLY CHALLENGED CHILDREN  VIDE NO: FD/1/SRP/2016, DATED: 19-01-2016 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  A.E.S' VACANCIES POSITION AS ON 27-01-2016 (AFTER COUNSELLING)   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION REVISED NOTIFICATION DTD 26-01-2016- NOTICE FOR ATTENDING COUNSELLING OF AES' POSTED TO KBJNL FOR REPOSTING   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION NOTIFICATION DTD 18-01-2016- NOTICE FOR ATTENDING COUNSELLING OF AES POSTED TO KBJNL FOR REPOSTING   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION APPOINTMENT NOTIFICATION OF ASSISTANT ENGINEERS (CIVIL) IN WATER RESOURCES DEPARTMENT (UKP) NO: WRD/42/SESAKI/2015, DATED: 20-10-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION APPOINTMENT NOTIFICATION OF ASSISTANT ENGINEERS (MECHANICAL) IN WATER RESOURCES DEPARTMENT (UKP)  NO: WRD/38/SESAKI/2015, DATED: 19-10-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION APPOINTMENT NOTIFICATION OF JUNIOR ENGINEERS (MECHANICAL) IN WATER RESOURCES DEPARTMENT (UKP)  NO: WRD/37/SESAKI/2015, DATED: 19-10-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION APPOINTMENT NOTIFICATION OF JUNIOR ENGINEERS (CIVIL) IN WATER RESOURCES DEPARTMENT (UKP) NO: WRD/33/SESAKI/2015, DATED: 19-10-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER  VIDE NO: WRD/109/SESAA/2015, DATED: 20-08-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order CONTINUATION OF CE WRDO,CENTRAL OFFICE BANGALORE AND OTHER OFFICES COMING UNDER ITS JURISDICTION ALONG WITH ATTACHED POSTS FROM 01-04-2015 GO NO: WRD 31 NMS 2015 BANGALORE , DATED 29-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order SANCTION OF CHARGE ALLOWANCE TO THE EE PUT ON INDEPENDENT CHARGES OF SE POST, UNDER KCSR RULES 32  GO NO: PWD 124 SEASU 2015 , BANGALORE, DATED 02 MAY 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF SUPERINTENDENT ENGINEER  NO: WRD/105/SEASU/2015, DATED: 25-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF EXECUTIVE ENGINEER  NO: WRD/102/SEASU/2015, DATED: 25-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER NO: WRD/75/SESAA/2015- PART-3, DATED: 25-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  POSTING OF SDA PUT ON KCSR RULE 32 INDEPENDENT CHARGES OF FDAA REG.  NO: WRD/ESW/SDA-FDAA/PROMOTION/POSTING/2014-15 ,DATED: 30-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF ACCOUNTS SUPERINTENDENT NO: WRD/EST/A.S/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF ASSISTANT ENGINEERS  NO: WRD/ESL/A.E/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF FIRST DIVISION ASSISTANTS  NO: WRD/27/ESR/FDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF GROUP-D  NO: WRD/08/ESS/GROUP-D/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF JUNIOR ENGINEERS NO: WRD/ESK/J.E/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF SECOND DIVISION ASSISTANTS  NO: WRD/ESJ/SDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 24-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF TYPIST  NO: WRD/ESZ/TYPIST TRANSFER ORDER/2015, DATED: 24-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF AE NO.WRD ESL/AE/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF JE NO.WRD/ESK/JE/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF DRAFTS MAN NO.WRD/ESV-08/DM/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF BLUE PRINTERS  NO.WRD/ESV-09/BP/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF DRIVERS NO.WRD/ESJ/DRIVERS/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF SUPERINTENDENT  NO.WRD/ESV-05/SUPERINTENDENT/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF FDA NO.WRD/27/ESR/FDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF SDA NO.WRD/ESJ/SDA/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF STENO NO.WRD/ESZ/SETNO/TRANSFER/2015, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF TRACERS NO.WRD/ESV-10/TRACERS/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF TYPIST  NO.WRD/ESZ/TYPIST/2015, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF GROUP-D  NO.WRD/08/ESS/GROUP-D/TRANSFER/2015-16, DATED: 23-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF EE  NO.WRD 102 SE A SU 2015,BANGALORE, DATED: 19-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF AEE NO.WRD 75 SE SA A 2015, (PART-1) AND NO.WRD 75 SE SA A 2015, (PART-2) BANGALORE, DATED: 20-06-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order SANCTION OF CHARGE ALLOWANCE TO THE AES (DIV-1) PUT ON INDEPENDENT CHARGES OF AEE (DIV-1) CADRE, UNDER KCSR RULE 32 VIDE  NO: PWD 318 SESAA 2015 (PART), BANGALORE, DATED 06 MAY 2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order UTILISING WATER FROM GHATAPRABHA RIVER FOR SUGARCANE RESEARCH AND DEVELOPMENT  G.O NO WRD 7 NIS 2014 BANGALORE DATED 28-04-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF KOLACHI RIGHT BANK CANAL MODERNISATION WORKS  G.O NO. WRD 43 MPS 2014, BANGALORE DATED 27-04-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ORDERS RELATING TO NATIONAL ANTHEM OF INDIA   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM MEMORANDUM FOR REPOSTING OF FDA  NO.WRD/ESR/99/DVI DA SA/BADHTI/STHA.NI/2014-2015 DATED 17-03-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF AAO  NO. WRD 43 SE A SU 2015 DATED 12-03-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF AEE   NO. WRD 27 SE SA A 2015 DATED 12-03-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF AE & JE  NO. WRD 27 SE SA KI 2015 DATED 12-03-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
GOVERNMENT ORDER ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR THE REVISED ESTIMATE OF UPPER BHADRA PROJECT WORKS NO: WRD 53 VIBYAE 2014, BANGALORE,DATED:06/03/2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
GOVERNMENT ORDER GOVERNMENT ORDER NO: WRD 213 SEASU2014, BANGALORE,DATED:10/02/2015   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
GOVERNMENT ORDER GOVERNMENT ORDERS FROM 2012 TO 2014   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  TRANSFER NOTIFICATION OF EE NO.WRD 2 SE A SU 2015,BANGALORE, DATED: 13-02-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  TRANSFER NOTIFICATION OF AEE NO.WRD 224 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 23-01-2015 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  C & R NOTIFICATION NO.WRD 293 SESAKI 2005,BANGALORE, DATED: 03-12-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  TRANSFER NOTIFICATION OF EE  NO.WRD 236 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 02-12-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  TRANSFER NOTIFICATION OF AEE NO.WRD 236 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 02-12-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  MODIFIED TRANSFER LIST OF AEES  NO WRD 193 SE SA A 2014 BANGALORE DATED 27.11.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  ESMF NOTIFICATIONS OF DAMS UNDER DRIP   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order CREATING THE LAND ACQUISITION AND FOREST CELL UNDER WATER RESOURCES DEPARTMENT  G.O NO WRD/124/ SE A SU /2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION DRAFT OF THE KARNATAKA WATER RESOURCES SERVICES (RECRUITMENT) RULES 2014  NO WRD 293 SESAKI 2005 BANGALORE DATED 05-09-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF SUPERINTENDANTS  NO WRD/ESV/SUPERINTENDANTS/TRANSFER/ 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF FDA  NO WRD/ESR/F.D.A./TRANSFER/ 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF STENOGRAPHERS NO WRD/ESZ/STENOGRAPHERS/TRANSFER/ 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF SDA  NO WRD/ESJ/S.D.A./TRANSFER/ 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF TYPISTS  NO WRD/ESZ/TYPISTS/TRANSFER/ 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF DRIVERS  NO WRD/ESG/DRIVERS/TRANSFER/ 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF GROUP D  NO WRD/ESS/67/GROUP-D/TRANSFER/ 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF AE  NO WRD/20/ESL/A.E/TRANSFER 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
MEMORANDUM TRANSFER MEMORANDUM OF JE NO WRD/ESK/38/J.E/TRANSFER 2014 BANGALORE DATED 25-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF AEE NO WRD 171 SE SA A 2014 BANGALORE DATED 18.08.2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF SE NO.WRD 158 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 18-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF EE NO.WRD 188 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 18-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF AEE  NO.WRD 135 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 06-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF SE NO.WRD 189 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 04-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION OF EE  NO.WRD 159 SE A SU 2014,BANGALORE, DATED: 04-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION TRANSFER NOTIFICATION FOR SECRETARIAT EE AND AEE NO.WRD 143 SE SA A 2014,BANGALORE, DATED: 04-08-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order CONTINUATION OF OFFICE AND TEMPORARY POSTS ATTATCHED TO SPECIAL LAND ACQUISITION OFFICER MANDYA DIST.FROM 01/04/2014  G.O. NO.WRD 36 MMK 2014,BANGALORE, DATED: 10-07-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order FORMATION OF HIGH LEVEL COMMITTEE AND HIGH LEVEL OFFICERS COMMITTEE PERTAINING TO YETTINAHOLE COMPREHENSIVE DRINKING WATER SCHEME  G.O. NO.WRD 146 VIBYAE 2014,BANGALORE, DATED: 02-07-2014 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION THE KARNATAKA DAILY WAGE EMPLOYEES WELFARE RULES 2012 (NOTIFICATION: DAPL 77 SHA SA NE 2012, DATED: 15-02-2013) DETAILS OF DAILY WAGES EMPLOYEES AS PER THE ACT OF WRD NO: DAPL 77 SHA SA NE 2012, DATED: 15-02-2013 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order COMMITTEE FORMATION FOR THE UTILISATION OF WATER FROM RESERVOIRS OF MAJOR AND MEDIUM IRRIGATION AT THE TIME OF SCARCITY OF DRINIKING WATER DURING SUMMER  NO.WRD.60.KBN 2013, BANGALORE DATED 05-03-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF NANDAWADAGI LIS  NO.WRD.308.KBN 2013, BANGALORE, DATED 01-03-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR FILLING UP OF 4MI TANKS IN INDI TALUK BIJAPUR DIST  NO.WRD.295.KBN 2013, BANGALORE, DATED 28-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR FILLING UP OF 6MI TANKS IN BIJAPUR DIST  NO.WRD.13.KBN 2014, BANGALORE,DATED 28-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR FILLING UP OF 8MI TANKS IN INDI TALUK BIJAPUR DIST NO.WRD.296.KBN 2014, BANGALORE,  DATED 28-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR DPR OF TUBACHI BABLESHWAR LIS  NO.WRD.52.VIBYAe 2014, BANGALORE,  DATED 28-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION KPSC NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF ASSISTANT ENGINEERS (MECHANICAL)  NO.WRD.221.SESAKI 2013, BANGALORE, DATED 28-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION KPSC NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF ASSISTANT ENGINEERS (CIVIL) NO.WRD.223.SESAKI 2013, BANGALORE, DATED 28-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order GEMFRO INTERNATIONAL LIMITED  NO.WRD.6 MPS 2010, BANGALORE,   DATED 21-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order ADMINISTRATIVE APPROVAL FOR REVISED DPR OF YETTINAHOLE PROJECT  NO.WRD.203.VIBYAe 2012, BANGALORE, DATED 17-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order GREEN FIELD CEMENT PLANT NO.W.R.D.56 NIN 2012, BANGALORE,  DATED 06-02-14 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order SHRI BASAVESVARA SUGARS LTD  NO.W.R.D.09 HBP 2007, BANGALORE,   DATED 06-12-13 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION NOTIFICATION FOR RECEIVING APPLICATIONS FOR FACULTY POSTS ON CONTRACT BASIS AT WALMI        ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION NOTIFICATION FOR RECEIVING APPLICATIONS FOR FACULTY POSTS ON CONTRACT BASIS AT WALMI    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
  APPOINTMENT OF DRIVERS IN WATER RESOURCES DEPARTMENT    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order DELEGATION OF ENHANCED FINANCIAL POWERS TO PUBLIC WORKS AND WATER RESOURCES DEPARTMENT OFFICERS  REVISION REG.  GO.NO.PWD 671 FC-1 2009 BANGALORE DATED 03-02-2010   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION NOTIFICATION FOR RECRUITMENT OF DIRECTOR WALMI   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order RECONSTITUTION OF BOARD OF CHIEF ENGINEERS REGARDING  GO.NO.PWD 107 CRM 92 BANGALORE,  DATED 25-05-1992 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
CORRIGENDUM BOARD OF CHIEF ENGINEERS –RECONSTITUTION  NO. PWD 107. CRM 92 DATED 05-08-1992 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order  RECONSTITUTION OF TECHNICAL COMMITTEE FOR KRISHNA WATER DISPUTE. GO.NO.WRD 20 KDD 2005,  BANGALORE DATED 10-06-2005 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order RECONSTITUTION OF MAJOR IRRIGATION PROJECTS CONTROL BOARD  GO. NO. W.R.D. 38 NPC 2008, BANGALORE,  DATED 30-08-2008 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order RECONSTITUTION OF TECHNICAL ADVISORY COMMITTEE  GO.NO.W.R.D.57 NPC 2007, BANGALORE DATED 09-01-2008. ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order CAUVERY WATER DISPUTE-RECONSTITUTION OF TECHNICAL COMMITTEE REGARDING  GO.NO.ID.1 CDD 2000, DATED 10-06-2000 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
NOTIFICATION  THE KARNATAKA TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENTS ORDINANCE 2000  NO. DPAL 29 SHASANA,1999,BANGALORE DATED 19-08-2000   ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order DAM SAFETY CELL  G.O.NO.ID/55/CDM/99/(P-1)/BANGALORE DATED 13-09-2000 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Government Order COMMITTEE FOR BEAUTIFICATION OF GARDENS NEAR DAM SITE  G.O.NO.W.R.D.41 MBI 2010, BANGALORE,   DATED 25-05-10 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

Last Updated: 16-04-2024 12:16 PM Updated By: Admin


Disclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Website Policies

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Water Resources Department
Designed, Developed and Hosted by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka © 2024, All Rights Reserved.

Best viewed in Chrome v-87.0.4280.141, Microsoft Edge v-87.0.664.75, Firefox -v-83.0 Browsers. Resolution : 1280x800 to 1920x1080