ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಚಿವಾಲಯ

 

 

ಕ್ರ.ಸಂ

 

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದನಾಮ

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಆಂತರಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ನೇರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್‌

ಮೊಬೈಲ್‌

ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಎಂ  ಕಾರರ್ಜೋಳ

ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್‌ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು

340

34(A)

 

3988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 

 

 

 

 

 

9880299090

2

ಶ್ರೀ ರಾಕೇಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

306

4710

22257064

22353983

9958211106

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ದತ್ತ ಬಂಡಿಗಣಿ

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಗ್ರೇಡ್‌ – 2)

 

 

 

 

 

3

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

304

4713

 

22255524

22255306

9448008216

 

 

‍ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಎಸ್‌

ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

 

 

 

4714

 

 

 

9945382206

4

 ಕೆ.ಎಲ್‌.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ

ಸರ್ಕಾರದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು)

 

308

 

 

4739

 

 

22251611

 

 

---

 

 

9449265835

 

 

ಶ್ರೀ ಮನು .ಎಸ್‌

 ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ

 

309

 

4745

 

22034745

 

---

 

9916221468

5

ಶ್ರೀ ಕಿರಣ, ಹೆಚ್.‌ಮಸೂತಿ

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕೃಭಾಜನಿ)

 

402

4232

 

 

22256147

---

9980774689

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ.ಶ್ವೇತ

ಹಿರಿಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

 

 

4003

 

 

9972943533

6

‍ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್‌ ಬಿ.ಆರ್‌

ಸರ್ಕಾರದ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಂಎಂಐ)

 

316

 

4798

 

 

22353963

 

 

---

 

 

9880049497

 

 

ಶ್ರೀಮತಿ ರಮಾದೇವಿ

ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕಿ

 

 

4748

 

---

 

---

 

9449071868

7

ಶ್ರೀ ಮಾಲ ಎನ್‌.ಡಿ (ಪ್ರ)

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕಾನೂನು ಕೋಶ‌

634

2883

 

 

 

 

8861246345

8

ಶ್ರೀ ಎಸ್‌ ರವಿದಾಸು

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಕಾನೂನು ಕೋಶ

619

2882

 

 

9845862102

 

 

9

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್‌.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ)

310

4738

22034738

---

9448640249

10

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ

ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಎ)

310

4736

22034736

---

9448689279

11

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂ.ಎ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)

301

4788

22034788

---

9481651189

 

12

ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಜುಮನಾಳ

ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಸೇವೆಗಳು-ಬಿ)

301

4791

22034791

---

9986718169


13

ಶ್ರೀ  ಧನಂಜಯ ಡಿ.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಕಾಡಾ)

313

4732

22034732

---

9972864850

 

 

14

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಚ್.‌

ಶಾಖಾಧೀಕಾರಿ (ಕಾಡಾ)

313

4733

22034733

---

9480292616

15

ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ   ಕೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ತಾಂತ್ರಿಕ-1)

313

4729

22034729

---

7204024306

16

ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಟಿ.ಎಂ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-1)

313

4725

22034725

---

9535658865

17

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ವೈ. ರೊಟ್ಟೆ

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-2)

314

4753

22384887

22384887

9986688258

18

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿ.ಗೀತಾ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-2)

314

4746

22034746

---

9743370912

19

ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಕೊಂಡ

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-3)

319

4759

22034759

 

9448102763

20

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೋಮಲ ಎಸ್‌

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-3)

319

4757

22034757

---

9731205304

21

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ. ಕೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-4)

314

4752

 

22034752

---

9980970874

22

ಶ್ರೀಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಕೆ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-4)

314

4749

22034749

---

9880576873

23

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಸ್‌.

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-5)

316

4803

22034803

---

9164606999

24

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ ಬಿ.ಆರ್.‌

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ತಾಂತ್ರಿಕ-5)

316

4799

22034799

---

8105323860

25

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಜಾ ಕಲ್ಲೂರು

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ-6)

313

4728

22034728

---

9741013236

26

ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾಮಣಿ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು – 7

316

4792

22034792

---

7676657582

27

ಶ್ರೀ  ಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್‌

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಸಮನ್ವಯ)

301

4747

22034747

---

9964785559

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-01-2023 11:02 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080